PAN DOKTOREK

Informacja o warsztatach.

Zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi, warsztatowymi, z wykorzystaniem multimediów, modeli, mikroskopów, plansz, ulotek, broszur, wycinków prasowych, zdjęć rentgenowskich, materiałów do pierwszej pomocy – dot. np. urazów kończyn. Zajęcia indywidualne i grupowe, np. układanie jadłospisu z uwzględnieniem (pory roku) zapotrzebowania organizmu i dostępności świeżych produktów. Analiza przykładowych wyników badań laboratoryjnych krwi. Profilaktyka chorób wirusowych, rola szczepień ochronnych, itd.  Uczestnik na zakończenie warsztatów otrzymuje certyfikat.
Warsztaty obywać się będą w reżimie sanitarnym wynikającym z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Maria Nowińska

Liczebność grupy: 10

Uczestnicy: dzieci w wieku od IV do VI klasy szkoły podstawowej

Terminy warsztatów:
Zajęcia odbywać się będą w czwartki, od października do grudnia 2020 roku.

• 20 października
• 23 października
• 27 października
• 30 października
• 03 listopada
• 06 listopada
•13 listopada
• 20 listopada
• 27 listopada

Miejsce odbywania zajęć:

Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94, sala nr 103

Zapisy:

1. Zapisy na warsztaty trwają do 14 października 2020 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Uwaga! Rekrutacja na zajęcia zakończona
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE.

Materiały do pobrania: