GEOGEBRA – nowa matematyka

Informacja o warsztatach.

GeoGebra to interaktywne oprogramowanie matematyczne do nauki i nauczania matematyki oraz przedmiotów ścisłych od szkoły podstawowej do poziomu uniwersyteckiego. Znajomość GeoGebry pozwala nauczać i uczyć się matematyki w nowy sposób, który wykracza poza klasową tablicę. Czyni matematykę dynamiczną, interaktywną i przyjemną. GeoGebra łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, wykresy, statystykę i analizę matematyczną, dzięki czemu uczniowie mogą wreszcie widzieć matematykę i jej doświadczać. W efekcie uczestnicy zajęć lepiej rozumieją i szybciej przyswajają pojęcia z tego przedmiotu. Znajomość GeoGebry przyczynia się do zniwelowania skutków wyuczonej bezradności wśród uczniów, podniesienia ich kompetencji matematycznych i umiejętności rozumowania, a także myślenia projektowego. Uczniowie znający GeoGebrę są bardziej zmotywowani i osiągają lepsze wyniki. Dzięki stosowaniu GeoGebry wyraźnie wzrastają ich kompetencje.
Cele zajęć:
– nabycie wiadomości i umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra,
– kształtowanie praktycznych umiejętności samodzielnego tworzenia apletów mających na celu wspomaganie procesu nauczania,
– innowacyjne podejście do nauczania/uczenia się,
– wyrobienie u uczestników zajęć cierpliwości i dociekliwości poznawczej,
– walka z wyuczoną bezradnością intelektualną.

Uczestnicy otrzymują certyfikat na zakończenie zajęć.
Warsztaty odbywają się w reżimie sanitarnym wynikającym z obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: dr Joanna Majczak

Liczebność grupy: 8

Uczestnicy: Młodzież w wieku od VIII klasy szkoły podstawowej do II klasy szkoły średniej

Terminy warsztatów:
Zajęcia odbywać się będą od października do grudnia 2020 roku.
• 9 października
• 16 października
• 23 października
• 6 listopada
• 20 listopada
• 27 listopada
• 4 grudnia
• 11 grudnia
• 18 grudnia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 16.00

Miejsce odbywania zajęć:
Sala nr 11, I piętro Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, wejście od ul. Wyszyńskiego.

Zapisy:
1. Zapisy na warsztaty trwają do 8 października 2020 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Uwaga! Rekrutacja na zajęcia zakończona
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE.

Materiały do pobrania: