CHEMIK – MŁODY NAUKOWIEC – ekologiczne warsztaty chemiczne

Informacja o warsztatach: 

‚CHEMIK – MŁODY NAUKOWIEC” realizowany jest w formie zajęć laboratoryjnych. Uczestnicy samodzielnie wykonują eksperymenty chemiczne pozwalające wyjaśnić procesy, zachodzące w naszym codziennym życiu. Poznają reakcje utleniania i redukcji, metody otrzymywania soli, wodorotlenków, tlenków oraz niektórych związków organicznych. Potrafią otrzymać wodorotlenek miedzi II oraz poznają jego właściwości i zastosowanie w oznaczeniach medycznych. Umieją wyjaśnić redukujące właściwości glukozy oraz jej znaczenie i zastosowanie w medycynie. Potrafią otrzymać CO2 i przeprowadzić reakcję identyfikacji oraz wyjaśnić wpływ CO2 na zmiany klimatyczne. Zajęcia mają na celu rozbudzić zainteresowania przedmiotami empirycznymi, do których zalicza się chemia. Uczestnicy otrzymują certyfikat na zakończenie zajęć.

Warsztaty obywać się będą w reżimie sanitarnym wynikającym z obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Halina Bugajska – kierownik Uczelnianego Laboratorium Chemicznego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Liczebność grupy: 10 osób

Uczestnicy: młodzież z klas VIII szkoły podstawowej

Terminy warsztatów:
Zajęcia odbywać się będą od października do grudnia 2020 roku.
• 7 października
• 14 października
• 21 października
• 28 października
• 18 listopada
• 25 listopada
• 2 grudnia
• 9 grudnia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.30 i trwają do godz. 17.00

Miejsce odbywania zajęć:

Laboratorium Chemiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Collegium Maius KSW ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), poziom „0”

Zapisy:
1. Zapisy na warsztaty trwają do 6 października 2020 roku lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Uwaga! Rekrutacja na zajęcia zakończona
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE.

Materiały do pobrania: