Warsztaty psychologiczne

Charakterystyka zajęć:

Celem warsztatów psychologicznych jest przede wszystkim rozwój umiejętności z tzw. profilu miękkiego uczestników. Warsztaty będą się skupiały na:
• komunikacji międzyludzkiej (właściwego porozumiewania się z innymi),
• asertywności (rozbudowywania świadomości własnych emocji i uczuć oraz umiejętności ich nazywania, a także szanowania własnego zdania oraz opinii innych),
• rozwijaniu kompetencji potrzebnych we współpracy z innymi osobami (współpracy grupowej),
• budowaniu poczucia własnej wartości, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (porażki, niepowodzenia, konfliktu).
Zajęcia będą mieć charakter aktywizujący – integracyjny. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Adam Grudzień

Liczebność grup: 3 grupy. W każdej grupie do 15 osób

Uczestnicy: dzieci i młodzież

Terminy warsztatów:

Zajęcia trwają od września do grudnia 2019 roku

• 09.09.19 – od 17.30
• 16.09.19 – od 17.30
• 20.09.19 – od 17.00
• 23.09.19 – od 17.30
• 13.12.19 – od 17.00
• 20.12.19 – od 17.00

Miejsce odbywania warsztatów:

Świetlica Międzypokoleniowa „AKWARIUM”, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej).

 

Rekrutacja na warsztaty psychologiczne zakończona

Zapisy:

1. Zapisy na warsztaty trwają do 8 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE; tel. 660 457 526 – od poniedziałku do piątku, e-mail: fundacja@ksw.wloclawek.pl

Materiały do pobrania: