Po drugiej stronie lustra – warsztaty dziennikarskie

Charakterystyka:

„Pod drugiej stronie lustra” – warsztaty dziennikarskie. Celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, przełamywania osobistych barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole. Zajęcia pozwolą zdobyć wiedzę na temat dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego. W programie warsztatów m.in. doskonalenie sztuki pisania, analizy i interpretacji tekstów prasowych, przetwarzanie obserwacji, informacji i opinii w różne formy wypowiedzi medialnej, nauka samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, a także uczenie podstaw: tworzenia gazety, audycji radiowej, materiału dźwiękowego, programu telewizyjnego, materiału filmowego i portalu internetowego. Szkolenie obejmuje także, mowę ciała, prezentację i autoprezentację przed kamerą i mikrofonem.
Formy i metody prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, case study, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, drama.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński

Liczebność grupy: 10 osób

Uczestnicy: Młodzież ze szkół średnich

Terminy warsztatów: 

• 22 października
• 24 października
• 28 października
• 29 października

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz.17.00.

Miejsce odbywania warsztatów:

Międzypokoleniowa Świetlica AKWARIUM, Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej), I piętro

Zapisy:
1. Zapisy na warsztaty trwają do 15 października 2019 r. lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE.

Materiały do pobrania: