Chemik Młody Naukowiec

Charakterystyka:
Wpływ antropogenicznej działalności na czystość wód w rzekach przepływających przez Włocławek.
Uczniowie poznają niektóre metody chemiczne oznaczania wybranych zanieczyszczeń w wodzie pobranej z rzeki Zgłowiączki i Wisły. Zajęcia prowadzone w laboratorium chemicznym w grupie do 15 uczniów, w 3-osobowych zespołach, pod nadzorem kierownika laboratorium. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Halina Bugajska

Liczebność grupy: do 15 osób

Uczestnicy: uczniowie szkół średnich

Terminy warsztatów:
Zajęcia odbywać się będą października do listopada 2019 r.
• 29 października
• 5 listopada
• 12 listopada
• 19 listopada
• 26 listopada

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.30.

Miejsce odbywania zajęć:

Laboratorium Chemiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Collegium Maius KSW ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), poziom „0”

Zapisy: Rekrutacja zakończona

1. Zapisy na warsztaty trwają do 19 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE.

Materiały do pobrania: