Warsztaty dziennikarskie – Po drugiej stronie lustra

Charakterystyka:

„Pod drugiej stronie lustra” – warsztaty dziennikarskie. Celem warsztatów jest rozwijanie zainteresowań dziennikarskich, inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, przełamywania osobistych barier psychicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia oraz nauka odpowiedzialności i pracy w zespole. Zajęcia pozwolą zdobyć wiedzę na temat dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego. W programie warsztatów m.in. doskonalenie sztuki pisania, analizy i interpretacji tekstów prasowych, przetwarzanie obserwacji, informacji i opinii w różne formy wypowiedzi medialnej, nauka samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, a także uczenie podstaw: tworzenia gazety, audycji radiowej, materiału dźwiękowego, programu telewizyjnego, materiału filmowego i portalu internetowego. Szkolenie obejmuje także, mowę ciała, prezentację i autoprezentację przed kamerą i mikrofonem.
Formy i metody prowadzenia zajęć: wykład, ćwiczenia, warsztaty, case study, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, inscenizacja, drama.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński

Liczebność grupy: 10 osób

Uczestnicy: Młodzież w wieku szkoły ponadgimnazjalnej

Terminy warsztatów:

Warsztaty odbywają się w październiku 2018 roku.
• 3 października
• 10 października
• 17 października
Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz.17.00 i trwają do godz.19.00.

Miejsce odbywania warsztatów:
Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej), sala nr 21 A, II piętro

Zapisy:
UWAGA! REKRUTACJA ZAMKNIĘTA. ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ

1. Zapisy na warsztaty trwają do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.
2. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są w zakładce SŁUCHACZE
3. Karta Zgłoszenia