WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Nowością w tegorocznej edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży są warsztaty psychologiczne dla każdej grupy z zakresu komunikacji interpersonalnej uczące współpracy w grupie, poszukiwania mocnych stron, budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości. Tematyka warsztatów dostosowana jest do wieku członków grupy. Warsztat psychologiczny dla każdej grupy będzie odbywał się przed i po zakończeniu każdego cyklu zajęć.

Warsztaty psychologiczne przygotowane będą dla każdej grupy wiekowej, która weźmie udział w warsztatach z chemii, matematyki, biologi i przyrody oraz zajęć plastycznych i artystycznych.

Terminy warsztatów poprzedzające ww. zajęcia ustalone będą po zamknięciu rekrutacji.

Prowadzący warsztaty:

– mgr Adam Grudzień

Absolwent psychologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W przeszłości związany zawodowo m.in. z Kliniką Psychiatrii Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy, Poradnią Psychologiczną Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tzw. kompetencji miękkich – komunikacji, autoprezentacji, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, motywacji, itp. Uczestnikami jego warsztatów i zajęć byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele a także kadra pracownicza oraz zarządzająca różnych firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego. Od kilku lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.