Chemik – Młody Naukowiec

Charakterystyka:

W ramach warsztatów CHEMIK – MŁODY NAUKOWIEC realizowane będą zajęcia w laboratorium chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujące następujące zagadnienia: identyfikacja podstawowych związków chemicznych. Wskaźniki; badanie mocy kwasów, zasad; metody otrzymywania soli. Badanie ich właściwości; badanie właściwości niektórych związków organicznych; reakcje charakterystyczne na identyfikację niektórych kationów i anionów. Warsztaty poprzedzone będą zapoznaniem się z zasadami BHP przebywania w laboratorium, informacją na temat użytkowania szkła i sprzętu chemicznego. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Halina Bugajska

Liczebność grupy: 10 osób

Uczestnicy: Młodzież w wieku I i II klasy szkoły średniej

Terminy warsztatów:

Warsztaty odbywają się w listopadzie i w grudniu 2017 roku.

• 14 listopada (omówienie treści programowych, szkolenie bhp)
• 21 listopada
• 28 listopada
• 05 grudnia
• 12 grudnia – ostatnie warsztaty, wręczenie certyfikatów

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz.15.30. Informacje o godzinie zakończenia warsztatów u wykładowcy.

Miejsce odbywania zajęć:

Laboratorium Chemiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Collegium Maius KSW ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), poziom „0”

Zapisy do dnia: 30 października lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zapisy oraz informacje o zasadach rekrutacji w zakładce SŁUCHACZE. REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

 

Uwaga: Nowością w tegorocznej edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży są warsztaty psychologiczne dla każdej grupy z zakresu komunikacji interpersonalnej uczące współpracy w grupie, poszukiwania mocnych stron, budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości. Tematyka warsztatów dostosowana jest do wieku członków grupy. Warsztat psychologiczny dla każdej grupy będzie odbywał się przed i po zakończeniu każdego cyklu zajęć. Więcej informacji w zakładce Warsztaty Psychologiczne.

Grupa CHEMIK – MŁODY NAUKOWIEC uczestniczy w warsztatach psychologicznych w następujących terminach:

  • 08 listopada o godz.17.15
  • 13 grudnia o godz.15.30.

Oba warsztaty odbywają się w pracowni dydaktycznej im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, sala nr 17, I piętro Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A. Warsztaty prowadzi psycholog mgr Adam Grudzień.