Spotkania z muzyką z elementami muzykoterapii

Charakterystyka:
Od setek lat wiadomo że muzyka to nie tylko nic nie znaczące dźwięki. Muzyka łączy pokolenia, bawi, zasmuca; jest nośnikiem ogromnych emocji. Czasami działa terapeutycznie, a czasem odwrotnie: źle dobrana działa destrukcyjnie.
Spotkania z muzyką skierowane są do młodzieży i mają na celu pokazanie szerokiego wachlarza zastosowań muzyki w życiu nie tylko codziennym. Poprzez zabawę i relaks, a także świadome dobieranie gatunków muzycznych do osobowości człowieka będziemy się uczyć jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami życiowymi, przy okazji znajdując dobry sposób na relaks. Podejmiemy próbę tworzenia muzyki wykorzystując własny głos, a także instrumenty „naturalne” czyli wszystko to co nas otacza włącznie z naszym ciałem. Nauczymy się rozróżniać co nas drażni a co cieszy w różnych gatunkach muzycznych. A przede wszystkim będziemy świadomymi odbiorcami dźwięków.
Autor warsztatu i prowadzący: mgr Katarzyna Michalska
Liczba godzin: 10 (1 h – 45 min.)

Liczebność grupy: 15 osób

Uczestnicy: młodzież w wieku szkoły ponadgimnazjalnej

Terminy warsztatów:

Warsztaty odbywają się od września do grudnia 2016 roku.

Terminy:

• 03 października
• 10 października
• 17 października
• 24 października
• 14 listopada – ostatnie warsztaty, wręczenie certyfikatów

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz.15.30

Miejsce odbywania zajęć: Collegium Novum KSW ul. Okrzei 94 A (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 17 I p.

Zapisy do dnia: 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Informacje o zasadach rekrutacji SŁUCHACZE