Młody Wynalazca – ekologiczne warsztaty w laboratorium chemicznym dla młodzieży

Charakterystyka:

W ramach warsztatu Młody Wynalazca realizowane będą zajęcia w laboratorium chemicznym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku obejmujące następujące zagadnienia: identyfikacja podstawowych związków chemicznych. Wskaźniki; badanie mocy kwasów, zasad; metody otrzymywania soli. Badanie ich właściwości; badanie właściwości niektórych związków organicznych; reakcje charakterystyczne na identyfikację niektórych kationów i anionów. Warsztaty poprzedzone będą zapoznaniem się z zasadami BHP przebywania w laboratorium, informacją na temat użytkowania szkła i sprzętu chemicznego. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Autor warsztatu i prowadzący: mgr Halina Bugajska

Liczba godzin: 13 (1 h – 45 min.)

Liczebność grupy: 15 osób

Uczestnicy: młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Terminy warsztatów:
Warsztaty odbywają się we wrześniu, październiku i listopadzie 2016 roku.

• 27 września
• 18 października
• 25 października
• 08 listopada – ostatnie warsztaty, wręczenie certyfikatów

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godz. 15.30. Informacje o godzinie zakończenia warsztatów u wykładowcy.

Miejsce odbywania zajęć: Collegium Maius KSW ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), laboratorium chemiczne, poziom „0”

Zapisy do dnia: 31 sierpnia lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Informacje o zasadach rekrutacji SŁUCHACZE  Uwaga ! Rekrutacja na warsztaty Młody Wynalazca została zakończona