O Uniwersytecie Otwartym

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA, to nowa inicjatywa edukacyjna we Włocławku adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.

  • I edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA pod hasłem „Wiedza łączy pokolenia” realizowana była od lutego do października 2016 roku i współfinansowana była w ramach II konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka
  • II edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży od hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery” realizowana była od maja do grudnia 2016 roku i współfinansowana była ze środków Gminy Miasto Włocławek
  • III edycja Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży od hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery” realizowana jest od maja do grudnia 2017 roku i współfinansowana jest ze środków Gminy Miasto Włocławek

Głównym celem utworzenia Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA jest zapewnienie różnych form kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami odbiorców i bieżącymi potrzebami oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowane zostały bezpłatne tematyczne kursy i warsztaty dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA, to szeroko pojęta edukacja i zdobywanie wiedzy na temat zmieniającej się dookoła nas rzeczywistości oraz integracja społeczna różnych środowisk. Istotne w tym projekcie jest zbudowanie wśród uczestników zajęć przekonania, że warto zdobywać wiedzę i można tego dokonać w sposób inny niż tradycyjny. Słuchacze Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, co jest w założeniu działań i metodyki kursów podstawowym elementem tego przedsięwzięcia.

Rezultaty projektu obejmować będą promocję idei kształcenia ustawicznego (life-long learning), zdobywanie faktycznej i praktycznej wiedzy oraz certyfikatu w danej dziedzinie, wzrost poczucia własnych możliwości edukacyjnych oraz integrację społeczną. Jako że Uniwersytet Otwarty będzie oferował zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stanie się on platformą do wymiany doświadczeń, poglądów oraz zbuduje bazę do stałego rozszerzania i uatrakcyjniania oferty programowej w przyszłości. Zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego prowadzą doświadczeni wykładowcy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA organizuje i prowadzi Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku „Vladislawia”