Eko-Odkrywca

Charakterystyka:

EKO-ODKRYWCA, to cykl warsztatów, których celem jest rozbudzenie zainteresowania i fascynacji środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia będą miały charakter praktyczny; część z nich odbywać się będzie w terenie. Uczestnicy wejdą w role badaczy, odkrywców otoczenia przyrodniczego – poznają gatunki drzew i krzewów, środowisko przyrodnicze Wisły, dowiedzą się o bioróżnorodności, poznają zwierzęta chronione. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Autor warsztatu i prowadzący: dr Maria Palińska

Liczebność grupy: 10 osób

Uczestnicy: Dzieci w wieku klasy IV-V szkoły podstawowej

Terminy warsztatów:

Warsztaty odbywać się będą od października do grudnia 2017 roku.

Terminy i miejsce:

Siedziba Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4

  • 13 października, godz. 15.30
  • 20 października, godz.15.30
  • 27 października, godz.15.30
  • 02 grudnia, godz. 11.30 –  Uwaga! zmiana terminu 9 grudnia, godz. 10.00 – ostatnie zajęcia, wręczenie certyfikatów

Uwaga, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zajęcia listopadowe odbędą się w Siedzibie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Komunalnej 4

  • 04 listopada, godz. 11.30
  • 18 listopada, godz. 10.00  Uwaga! zmiana terminu 17 listopada, godz.15.30

Zapisy do dnia: 11 października lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc. Zapisy oraz informacje o zasadach rekrutacji w zakładce SŁUCHACZE.

Uwaga: Nowością w tegorocznej edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży są warsztaty psychologiczne dla każdej grupy z zakresu komunikacji interpersonalnej uczące współpracy w grupie, poszukiwania mocnych stron, budowania i wzmacniania poczucia własnej wartości. Tematyka warsztatów dostosowana jest do wieku członków grupy. Warsztat psychologiczny dla każdej grupy będzie odbywał się przed i po zakończeniu każdego cyklu zajęć. Więcej informacji w zakładce Warsztaty Psychologiczne

Grupa EKO-ODKRYWCA uczestniczy w warsztatach psychologicznych w następujących terminach:

  • 11 października o godz.15.30
  • 13 grudnia o godz.17.15

Oba warsztaty odbywają się w pracowni dydaktycznej im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, sala nr 17, I piętro Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A. Warsztaty prowadzi psycholog mgr Adam Grudzień.