O nas

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA, to nowa inicjatywa edukacyjna we Włocławku adresowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. I edycja Uniwersytetu Otwartego realizowana była od lutego do października 2016 roku. II edycja Uniwersytetu Otwartego adresowanego do Dzieci i Młodzieży rozpoczęła się Dyktandem Włocławskim dla Dzieci w czerwcu 2016 roku. Zajęcia warsztatowe odbywały się od września do grudnia 2016 roku. III edycja rozpoczęła się w maju 2017 roku  II Włocławskim Dyktandem dla Dzieci pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławek. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą do grudnia 2017 roku.

Głównym celem utworzenia Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA jest zapewnienie różnych form kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami odbiorców i bieżącymi potrzebami oraz dostosowanych do ich indywidualnych możliwości. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowane zostały bezpłatne tematyczne kursy i warsztaty dostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uniwersytet Otwarty VLADISLAWIA, to szeroko pojęta edukacja i zdobywanie wiedzy na temat zmieniającej się dookoła nas rzeczywistości oraz integracja społeczna różnych środowisk. Istotne w tym projekcie jest zbudowanie wśród uczestników zajęć przekonania, że warto zdobywać wiedzę i można tego dokonać w sposób inny niż tradycyjny. Słuchacze Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje, co jest w założeniu działań i metodyki kursów podstawowym elementem tego przedsięwzięcia.

Rezultaty projektu obejmować będą promocję idei kształcenia ustawicznego (life-long learning), zdobywanie faktycznej i praktycznej wiedzy oraz certyfikatu w danej dziedzinie, wzrost poczucia własnych możliwości edukacyjnych oraz integrację społeczną. Jako że Uniwersytet Otwarty będzie oferował zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, stanie się on platformą do wymiany doświadczeń, poglądów oraz zbuduje bazę do stałego rozszerzania i uatrakcyjniania oferty programowej w przyszłości. Zajęcia w ramach Uniwersytetu Otwartego prowadzą doświadczeni wykładowcy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.